Thiên văn học hiện đại


Mặt Trăng cũng có lõi như Trái Đất

Tìm hiểu chi tiết về lõi Mặt Trăng là điều rất quan trọng để phát triển các mô hình chính xác về sự hình thành của Mặt Trăng.

Chi tiết

Mặt trời

Chúng ta sống trên Trái Đất, một trái cầu lơ lửng, lăn tròn. Hàng đêm, bầu trời của chúng ta sáng lên nhờ những đốm sáng nhỏ bé mà chúng ta vẫn gọi là các ngôi sao, các tinh tú.

Chi tiết

Trái Đất, hành tinh của chúng ta

Trái Đất (Earth) là hành tinh thứ 3 của Hệ Mặt Trời tính từ trong ra. Chung sta biết rằng dây chính là nơi chúng ta đã sinh ra và tồn tại, cũng là nơi duy nhất tồn tại sự sống trong Hệ Mặt Trời (theo những hiểu biết của chúng ta cho đến ngày nay)

Chi tiết

Thiên văn học và những mốc lịch sử đáng chú ý nhất

Thiên văn học được coi là một trong những môn khoa học ra đời sớm nhất của nhân loại, ra đời cùng với những môn khoa học đầu tiên như toán học, triết học ….

Chi tiết

Vũ trụ thuở sơ khai

Vũ trụ thuở sơ khai trông như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, các nhà thiên văn học đã hướng kính thiên văn Hubble vào khoảng không giữa các thiên thể sáng gần hệ mặt trời để tạo ra một trong những bức ảnh nhìn sâu nhất hiện nay: Hubble Ultra Deep Field (HUDF)

Chi tiết

Lược sử thiên văn học

Suốt lịch sử tồn tại của mình, thiên văn và vật lí luôn là 2 môn khoa học đi liền với nhau, cùng góp phần vào sự phát triển nhận thức của nhận loại. Bài viết dưới đây xin phép không nhắc đến toàn bộ các bước phát triển của vật lí học từ cơ học, điện học, … đến vật lí lượng tử ngày nay.

Chi tiết