Phật giáo


Mộ táng theo Phật giáo

Từ thời xa xưa, người Việt cổ đã bắt đầu quan tâm đến cái chết. Có nhiều trường hợp chôn người chết ngay trong hang động, chỗ ở, chỗ ăn ngủ của mình (như trong nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn, trong một số hang động ở phía Bắc)

Chi tiết

Giải mã những bí mật của Thiền định

Chưa bao giờ các công trình nghiên cứu về những bí mật của Thiền định lại được các phương tiện thông tin đại chúng và các hãng truyền thông lớn đề cập đến nhiều như thời gian vừa qua.

Chi tiết

Cận cảnh bảo vật Xá lợi Phật

Chùa Quán Sứ tổ chức cho người dân tận mắt chiêm bái ngọc Xá lợi, sau hơn một tháng những bảo vật nhà Phật này được cung nghinh về chùa. giới thiệu chùm ảnh cận cảnh ngọc Xá lợi.

Chi tiết

Cõi âm, nhận thức của Phật giáo về vấn đề cõi âm

Phật giáo không bao giờ có khái niệm cõi âm hay là âm phủ. Có thể đây là những từ ngữ của tín ngưỡng dân gian, hay là của Lão giáo, không phải Lão giáo của cuốn Đạo Đức kinh mà là một thứ Lão giáo dân gian hóa.

Chi tiết

Bồ đề đạt ma, 菩提達磨

Sau khi trở thành Tổ thứ 28, Bồ-đề-đạt-ma đi thuyền qua Nam Trung Quốc năm 520. Sau khi truyền đạo cho Lương Vũ Đế không thành, Bồ-đề-đạt-ma đến Lạc Dương, lên chùa Thiếu Lâm trên rặng Tung Sơn. Nơi đây, Bồ-đề-đạt-ma tu thiền định, chín năm quay mặt vào vách không nói; cũng tại đây, Huệ Khả đã gặp Bồ-đề-đạt-ma để lại truyền thuyết bất hủ về việc quyết tâm học đạo của mình.

Chi tiết

Từ bi : Việc nở hoa tối thượng của tình yêu - tác giả Osho

Chúng ta biết đam mê là gì; do đó không khó mấy để hiểu từ bi có thể là gì. Đam mê nghĩa là trạng thái sốt sinh học - nó nóng, bạn gần như bị sở hữu bởi các năng lượng sinh học, vô ý thức. Bạn không còn là người chủ riêng của mình, bạn chỉ là nô lệ.

Chi tiết

Bồ đề đạt ma - Thiền sư vĩ đại nhất - tác giả Osho

Nếu bạn so sánh Jesus và Bồ đề đạt ma, bạn sẽ phải ngạc nhiên lớn. Jesus nói, "Các ông là con chiên, ta là người chăn chiên và nếu các ông bị lạc, ta sẽ tìm các ông." Và điều ấy có vẻ, với những người không hiểu biết, là một ý thức hệ từ bi lớn lao

Chi tiết

Thiền định Zen practise

Tổng hợp các mục đề để bạn đọc tiện tra cứu trong website chuyên về phật giáo: old.thuvienhoasen.org

Chi tiết

Lời khuyên của Đức Phật

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.

Chi tiết

Phương pháp tu học hàng ngày

Chúng ta trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi là do Vô minh nên bị Tam độc: Tham, Sân, Si gây ra. Là Phật Tử, chúng ta phải có chương trình tu học hàng ngày, cũng gọi là công phu tu tập, để xóa bỏ Vô minh, công phu ấy không ngoài Giới, Định và Huệ.

Chi tiết