Phong thủy két sắt


Phong thủy két sắt theo bát trạch

Theo quan niệm phong thủy, tủ tiền (két sắt) là đại diện, biểu trưng và là nguồn tài lộc quyết định sự sống còn cho gia chủ nên vị trí đặt két sắt đúng phong thủy là điều rất quan trọng.

Chi tiết