Phong thủy xe hơi


Phong thủy xe, pháp khí phong thủy cho xe

Sau đây là những tiêu chí dành cho Phong thủy xe cộ dựa trên nguyên lý của Ngũ Hành, ứng dụng Kinh dịch làm chính. Đối với một chiếc xe, dù là ô tô hay xe máy, thì các yếu tố nhận diện của nó bao gồm

Chi tiết