Phong thủy năm 2017


Phong thủy năm 2017, bài trí phong thủy năm 2017

Phong thủy năm 2017 theo Huyền Không Phi Tinh chia ngôi nhà hoặc từng căn phòng thành 9 phần gồm khu vực trung cung và 8 hướng. Mỗi cung hướng được một sao chiếu trong suốt cả năm. Năm ở đây được tính cố định từ ngày 4/2 dương lịch của năm này (thời điểm Lập Xuân) đến ngày 3/2 của năm sau. Bước sang ngày 4/2 của mỗi năm, các sao sẽ di chuyển tới vị trí mới. Vì vậy, trước năm mới, người ta thường sắp đặt lại nhà cửa, bài trí đồ phong thủy để tăng cường vận may, hóa giải vận xấu cho cả năm tiếp theo.

Chi tiết