Lời khuyên của Đức Phật


Nên hiểu và tin vào lời khuyên của Đức Phật:

1. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
2. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
3 Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
4. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
5. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
6. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
7. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
8. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
9. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Trên con đường tâm linh của mình, hãy can đảm:

Vượt thoát mọi truyền thống, mọi định kiến

vượt thoát mọi ý thức hệ, mọi giáo điều…

Vượt thoát mọi ảo tưởng!

Gaté gaté paragaté parasamgaté svaha boddhi

Phương pháp của con đường tâm linh

Là sự thực hành,và chỉ duy nhất bằng sự thực hành.

Đó là sự quay vào bên trong bản thể của từng mỗi con người,

tức cũng là bản thể của thế giới,

tức cũng là bản thể của mọi hiện hữu.

Cứu cánh của con đường tâm linh:

Là vượt thoát khỏi sự khống chế của mọi nghiệp lực của cõi Dục

Là chấm dứt mọi khổ đau của Đời sống con người.

Là chiến thắng nỗi sợ hãi về Sinh Tử

Là vượt qua cái hữu hạn và vô thường của con người.

Là hoàn tất quá trình Tiến hóa tâm linh của từng mỗi con người.

Hãy nhìn vào vũ trụ bao la

để thấy cái ta nhỏ bé, hữu hạn và phù du

có lúc cháy lên khát vọng về vô hạn, vĩnh hằng và tự do tuyệt đối