Ông Hoàng


Ông Hoàng gồm có mười vị được gọi tên từ ông Hoàng Ðệ Nhất đến ông Hoàng Mười. Giống như các Quan, các ông Hoàng có xuất thân là con trai Long Thần Bát Hải Ðại Vương ở Động Ðình Hồ, tuy nhiên theo khuynh hướng địa phương hoá thì các ông Hoàng thường được gắn với những nhân vật ở trần gian, những danh tướng có công với dân với nước.
 
Ông Hoàng Ðệ Nhất là tướng của Lê Lợi.
 
Ông Hoàng Ðôi gốc là người Mán (Dao) ở Cẩm Phả, có công đánh giặc, nhưng ở Thanh Hoá thì Ông Hoàng Ðôi lại là quan Triệu Tường, có công khai phá đất đai.
 
Ông Hoàng Bơ (Ba) là người có công phò vua đánh giặc, thuộc thuỷ thần, đền thờ ở Lảnh Giang (Hà Nam).
 
Ông Hoàng Lục là tướng Trần Lưu có công đánh giặc Minh.
    
Ông Hoàng Bảy (hay còn gọi Ông Hoàng Bảo Hà) là viên quan triều đình trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái.
 
Ông Hoàng Bát gốc tích người Nùng.
 
Ông Hoàng Mười là một viên quan văn thời Lê, có công mở mang khai phá, đền thờ ở Bến Thuỷ (Nghệ An).