Hiện tượng huyền bí


Bùa chú, tinh thần và sức mạnh

Tuy bị coi là mê tín dị đoan nhưng bùa chú vẫn tồn tại từ xưa đến nay trong văn hóa các dân tộc. Tại sao vậy? Câu hỏi chỉ một, còn câu trả lời thì không bao giờ hết.

Chi tiết

Phương pháp nhìn thấy hào quang của con người

Hào quang của con người là một vòng khí quang điện từ sinh học ( Bio-electromagnetic engergy ) , được tỏa ra chung quanh thân thể của con người , nó có hình quả trứng và được một nhà khoa học gia người Nga tên là Semyon Kirlian phát hiện

Chi tiết