Đạo mẫu


Ông Hoàng Bơ

Còn gọi là Ông Bơ Thoải, thứ ba hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Động Đình. Thường ngự dưới toà Thoải Cung, coi giữ việc trong đền Vàng thuỷ Phủ.

Chi tiết

Ông Hoàng Đôi

Ông Hoàng Đôi (thường gọi tắt là Ông Đôi) hay còn gọi là Ông Triệu Tường: là con trai Đức Vua Cha. Ông theo lệnh, giáng sinh lên coi trần gian, làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn, sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc "Phù Lê dẹp Mạc"

Chi tiết

Ông Hoàng Cả

Là con của vua cha Bát Hải Động Đình, là cả trong Tứ phủ Ông Hoàng, giáng sinh đầu tiên. Sau đó, lên cõi thượng thiên coi giữ sổ sách.

Chi tiết

Ông Hoàng

Ông Hoàng gồm có mười vị được gọi tên từ ông Hoàng Ðệ Nhất đến ông Hoàng Mười. Giống như các Quan, các ông Hoàng có xuất thân là con trai Long Thần Bát Hải Ðại Vương ở Động Ðình Hồ

Chi tiết

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc Lệ. Chầu Bé vốn gốc người Nùng, dưới thời Lê Thái Tổ, chầu giáng sinh xuống miền Bắc Lệ, Lạng Sơn.

Chi tiết

Chầu Bé Thoải Cung

Chầu Bé Thoải Cung. Bà cũng gọi là Chầu Bé nhưng khác với các vị Chầu Bé ở trên thượng bà là vị Chầu Bà về hàng Thoải Cung.

Chi tiết

Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Mười vốn là người Tày, dưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng khởi binh chống giặc Minh.

Chi tiết

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh. Chầu bà vốn là tiên nữ trên Thiên Đình, sinh giáng ở đất Bỉm Sơn, Thanh Hóa, làm phúc giúp dân.

Chi tiết

Chầu Tám Bát Nàn.

Chầu Tám Bát Nàn. Chầu là vị chầu bà giáng sinh dưới thời nước ta còn trong ách đô hộ của nhà Đông Hán, tên thật của bà là Vũ Thị Thục Nương, con gái thầy thuốc Vũ Chất, nguyên quán ở Phượng Lâu, Bạch Hạc (nay thuộc Vĩnh Phúc).

Chi tiết

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy Kim Giao. Chầu Bảy vốn là người Mọi, chầu giáng thế để giúp dân. Chầu hạ sinh vào gia đình ở đất Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên, sau này chầu giúp dân dẹp loài xâm lăng trên đất Thái Nguyên rồi bà cũng là người giúp người dân tộc Mọi biết làm ăn canh tác trồng trọt chăn nuôi (còn có người cho rằng bà chính là người dạy dân biết trồng chè tuyết).

Chi tiết