Phật giáo


Đắc không tính: Phước đức khôn lường - 1

Muốn giải thoát khỏi phiền não khổ đau để sống đời hạnh phúc ở thế gian và ra khỏi dòng bộc lưu sinh tử, Phật giáo đã chỉ con đường đi đến cứu cánh bằng pháp học và pháp hành, tựu chung là giới định tuệ.

Chi tiết

Nước mắt thiền sư

Có một người thanh niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, sống và trù trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của Ngài nên đến xuất gia làm đệ tử.

Chi tiết

Nhân Thừa và Bồ Tát Thừa

Bài viết nói về hai vấn đề, một là tu bằng cách nào để đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người đời này và đời sau, hai là tu bằng cách nào để được giải thoát sinh tử.

Chi tiết

Sự quan trọng của hít thở

Ở trong kinh Tứ thập nhị chương, Đức Phật hỏi các vị Tỳ kheo: mạng sống con người (đời người) trong bao lâu? có vị trả lời: đời ngừơi trong một số năm! lại có vị nói: trong một vài ngày

Chi tiết

Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Trong mùa Vu lan, chúng ta thường cúng dường, bố thí để hồi hướng cho những người đã khuất được siêu độ và cầu an cho những người còn hiện hữu trên cuộc đời.

Chi tiết

Trạng thái bệnh của tâm lý

Mỗi con người chúng ta đều phải trãi qua những lúc bị bệnh, nếu thân bệnh thì đi bác sĩ. Tâm lý chúng ta cũng thường có bệnh như tham lam, sân hận, đố kỵ…lúc tâm bệnh cũng phải dùng nhiều phương pháp để trị; thân dơ thì dùng nước để tẩy rữa, tâm dơ thì phải dùng nước tinh khiết của chân lý mà rữa.

Chi tiết

Thay đổi ý định

Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết bèn ra sông tự tử.

Chi tiết

Nghệ thuật nâng đỡ tâm hồn

Ngày 19-6, Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức Thường trực BTS THPG TP.HCM đã tổ chức buổi tiếp đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến vấn an chư tôn đức.

Chi tiết

Ý nghĩa tập trung phân thân

Tại tỉnh Bình Dương có trên 150 Tăng Ni an cư tập trung và cũng có nhiều Tăng Ni cấm tức an cư tại chỗ; điều này thể hiện sự hưng thịnh của Phật pháp tại tỉnh nhà Đức Phật dạy rằng Tỳ Ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ nghĩa là chúng ta còn tuân thủ lời Đức Phật dạy thì Phật pháp còn tồn tại trên thế gian này.

Chi tiết

Đại Thừa thuyết luận - 2

Kinh Như lai tạng, kinh Bất tăng bất giảm, kinh Đại pháp cổ, kinh Thắng mạn, kinh Vô thượng y, kinh Đại thừa Niết bàn, kinh Giải thâm mật, kinh Đại thừa A tỳ đạt ma (chưa dịch) và kinh Nhập lăng già. Tất cả những kinh kể trên không có một bộ nào mà Long Thụ dẫn chứng cả.

Chi tiết