Đạo mẫu


Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục Cung Nương. Chầu Lục vốn là người Nùng (vì vậy nên có người còn gọi bà là Mế Lục Cung Nương), con nhà lệnh tộc trên vùng Chín Tư, Lạng Sơn cũng dưới thời Lê Trung Hưng.

Chi tiết

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân. Chầu Năm vốn là người Nùng, dưới thời Lê Trung Hưng ( còn có tài liệu ghi lại rằng, chầu là công chúa tìm nơi thanh vắng, đền cảnh Suối Lân thì chầu ở lại giúp dân).

Chi tiết

Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Vốn xưa bà là Bồng Lai Tiên Nữ (có tài liệu ghi rằng bà là Mai Hoa Công Chúa trên Thiên Cung).

Chi tiết

Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Là vị ít khi giáng đồng nhất. Bà được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Tam. Vốn là Thuỷ Tinh tiên nữ, con vua Thuỷ Tề ở Long cung. Thường được tôn xưng là Lân Nữ công chúa.

Chi tiết

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Được coi là hoá thận của Mẫu Đệ Nhị, vốn là Thiên Thai tiên nữ, con vua Đế Thích, cai quản sơn lâm thượng ngàn, quyền hành khắp 81 cửa ngàn đất Việt.

Chi tiết

Chầu Đệ nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất. Chầu Bà vốn là Thiên Cung Tiên Nữ, con vua Ngọc Hoàng, giáng hiện trong xứ Thanh giúp dân hộ quốc.

Chi tiết

Hàng Chầu - Đạo Mẫu

Các vị Thánh Hàng Chầu có 12 vị, tuy nhiên Tứ Vị Chầu Bà ( bốn vị hàng Chầu) được coi như là hoá thân phục vụ trực tiếp của Tứ Vị Thánh Mẫu. Các vị Thánh hàng Chầu phần lớn có nguồn gốc nhân thần, người dân tộc thiểu số.

Chi tiết

Quan Lớn Điều Thất - Đạo Mẫu

Sau đây xin gửi tới mọi người bản văn : Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên (con trai thứ bảy của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình),đền thờ ông được lập tại gần Đền Đồng Bằng

Chi tiết

Quan Lớn Đệ Ngũ - Đạo Mẫu

Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh gọi nôm là Ông Lớn Tuần Tranh là vị tôn quan thứ 5 trong Ngũ vị Tôn quan (Ngũ vị vương quan, ngũ vị tôn ông) trong Đạo mẫu, Tam phủ, Tứ phủ, sau hàng Tam vị Thánh mẫu. Vai trò Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh là Thanh tra, giám sát nhân gian.

Chi tiết

Quan Lớn Đệ Tứ - Đạo Mẫu

Là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ông ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Chi tiết