Đạo mẫu


Quan Lớn Đệ Tam - Đạo Mẫu

Đền Lảnh Giang (nhân dân thường gọi là Đền Lảnh) nằm trong địa phận thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Theo Thần Phả, Đền này thờ Tam vị danh thần họ Phạm đời Hùng Vương thứ 18, Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử.

Chi tiết

Quan Lớn Đệ Nhất - Đạo Mẫu

Vốn là con trai cả của đức vua cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông Lớn, cai quản Thượng Thiên. Tương truyền, ông là Tôn quan đại thần trên Đế Đình Thiên Cung.

Chi tiết

Đức thánh cha - Đức Đại Vương Trần Triều

Trong đạo Mẫu, Đức Thánh cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị tướng tài ba của Việt Nam và thế giới, văn võ song toàn, tinh anh kiệt xuất. Là người có công lớn nhất triều Trần trong ba lần đánh bại quân Mông Nguyên.

Chi tiết

Hàng Quan trong Đạo Mẫu

Trong điện thần của Ðạo Mẫu thì Hàng Quan được xếp sau Thánh Mẫu. Trong hàng Quan có mười vị Quan được gọi theo thứ tự từ một đến mười, nhưng chỉ có Ngũ Vị Quan Lớn, từ Quan Ðệ Nhất đến Quan Ðệ Ngũ là hay giáng đồng. Trong Ngũ Vị Quan Lớn thì Quan Ðệ Tam và Quan Ðệ Ngũ là nổi tiếng hơn cả.

Chi tiết

Thánh Mẫu-Địa Phủ

Trong hệ thống điện thần Tứ Phủ, các thần linh thuộc Ðịa phủ rất mờ nhạt, trừ một số hạn hữu đền phủ có sự hiện diện của Mẫu Ðịa, nhưng thần tích của Ðịa Tiên Thánh Mẫu hay các vị thần linh khác thuộc Ðịa phủ thì hầu như không rõ ràng, các vị Thánh thuộc phủ này cũng không bao giờ giáng Ðồng.

Chi tiết

Thánh Mẫu-Thoải Phủ

Mẫu Thoải là vợ vua Thuỷ Tề được Thượng Ðế phong là Nhữ Nương Nam Nữ Nam Hải Ðại Vương, được dân làng Viêm Xá huyện Yên Phong Bắc Ninh thờ Thành hoàng làng.

Chi tiết

Thánh Mẫu - Nhạc Phủ

Là hoá thân của Thánh Mẫu toàn năng trông coi miền rừng núi, địa bàn chính sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số. Các đền thờ Mẫu Thượng Ngàn có ở hầu khắp mọi nơi, nhưng có hai nơi thờ phụng chính là Suối Mỡ (Bắc Giang), và Bắc Lệ (Lạng Sơn).

Chi tiết

Thánh Mẫu - Thiên Phủ

Trong Ðạo Mẫu, Thánh Mẫu, gồm tứ vị được đứng ở hàng cao nhất, chỉ sau vua cha Ngọc hoàng, các vị chia nhau cai quản ở bốn miền khác nhau, đó là Mẫu Thượng thiên cai quản Thiên Phủ, Mẫu Thượng Ngàn cai quản Nhạc Phủ, Mẫu Thoải cai quản Thoải Phủ, Mẫu Ðịa cai quản Ðịa phủ, tượng trưng cho bốn miền khác nhau trong trời đất.

Chi tiết

Lên Đồng và các khuynh hướng biến đổi của Đạo Mẫu và Lên Đồng

Những tư liệu lịch sử ghi chép về tín ngưỡng Tứ Phủ còn lại quá ít ỏi. Tuy nhiên, căn cứ vào những ghi chép rời rạc thì hình thức tín ngưỡng này ít nhất có từ thời Lý.

Chi tiết

Đến với Phật, về với Mẫu

Điều dễ nhận biết là ở hầu hết các ngôi chùa hiện nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có điện thờ Mẫu. Người ta đi chùa vừa để lễ Phật vừa để cúng Mẫu.

Chi tiết