Đạo mẫu


Hình ảnh một số giá hầu đồng

Đó là nghi lễ nhập hồn nhiều lần của các vị Thánh Tứ Phủ vào thân xác các ông Đồng, Bà Đồng, là sự tái hiện các hình ảnh các vị thánh nhằm phán truyền , chữa bệnh, ban pơhúc lộc cho các tín đồ đạo Mẫu.

Chi tiết

Nghi thức Hầu Bóng

Hầu bóng là nghi lễ nhập hồn của các vị Thánh Tứ Phủ vào thân xác ông Đồng bà Cốt . Khi các vị Thánh đã nhập đồng thì Đồng chính là Thánh hiển linh để phán truyền, ban phúc cho các tín dân.

Chi tiết

Các Đại Sắc Phong cho họ Trần Lê Phủ Dầy và Tam Vị Thánh Mẫu

Đây là các đạo sắc phong cho Thánh Mẫu và họ Trần Lê Phủ Giầy từ thời nhà Lê cho tới nhà Nguyễn có những đạo sắc phong cách đây tới 300 năm.

Chi tiết

Các Ban Thờ trong các Đền - Phủ - Điện thờ Thánh Mẫu

Một là: Ngọc Hoàng, vị Thánh cao nhất trong đạo Mẫu, có ban thờ riêng trong các đền và phủ, tuy nhiên vai trò của Ngọc Hoàng trong nghi lễ và thờ cúng, cũng như trong tâm thức dân gian của người Việt rất mờ nhạt.

Chi tiết

Truyền Thuyết Quan Lớn Đệ Tam

Đền Lảnh Giang (nhân dân thường gọi là Đền Lảnh) nằm trong địa phận thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Theo Thần Phả, Đền này thờ Tam vị danh thần họ Phạm đời Hùng Vương thứ 18, Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử

Chi tiết

Thiên Bản Lục Kỳ

Bối La là một làng cổ, từ thời vua Hùng dựng nước tên cũ là trại bối Duyến, trang Đồng Lục, huyện Thiển Bản, sau đổi là xã Bối Duyến.

Chi tiết

Các ban thờ trong hệ thống Trần Triều

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ thì Trần triều là một ban thờ rất quan trọng và có nhiều các tín đồ tin tưởng vào sự linh ứng đặc biệt là việc trừ tà sát quỷ của đức Thánh Trần.

Chi tiết

Sơ lược về tín ngưỡng thờ mẫu và thờ tam phủ ,tứ phủ

Đã từ lâu tâm linh, tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân Việt.Trong đó tín ngưỡng thờ Mẫu là tập tục phổ biến và có từ lâu đời.

Chi tiết

Tam Phủ, Tứ Phủ

Tam phủ là danh từ để chỉ ba vị thánh thần trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam gồm: Bà Trời (các tên khác: Thiên mụ, Bà Chúa Xứ, Mẫu Thượng Thiên), Bà Đất (tên khác: Bà Chúa Sông, Mẫu Thượng Ngàn), Bà Nước (tên khác: Bà Chúa Lạch, Mẫu Thoải), cai quản những lĩnh vực quan trọng nhất của một xã hội nông nghiệp.

Chi tiết

Đạo mẫu và tín ngưỡng thờ tam phủ tứ phủ

Đạo thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời và đặc biệt là rất thuần Việt , nói đến Đạo Mẫu người ta có thể liên tưởng ngay đến việc tôn vinh những vị nữ thần tối cao mà người ta tôn là Thánh Mẫu hay Quốc Mẫu

Chi tiết