Phật giáo


Năng Sở Song Vong: Thể Nhập Chốn Tịch Tĩnh Y Nhiên

Trước hết chúng ta tìm hiểu xem thế nào là năng sở song vong mà Phật Giáo Ðại Thừa đã đưa đến thuyết luận khi muốn đạt đến chí đạo hay chân tâm, một thực tướng của vạn hữu thì phải dùng cách nhị bội phủ định nầy.

Chi tiết

Trung Không Diệu Hữu: Bản Chất của Thực Tại

Chủ đích của lý giải bài “Trung Không Diệu Hữu”qua Lăng Kính Thời Không, với sự mong mỏi của Phổ Nguyệt là đưa một luồng gió mới đến quý độc giả, một tri thức cụ thể, có thể trực nhận thực tướng của vạn pháp.

Chi tiết

Pháp Tu Chứng các Tầng Thiền

Ðể tu hành được chứng đắc các tầng thiền, theo gương và lời Phật dạy trong các kinh truyền tụng cũng như các vị đạo học nhiều kinh nghiệm mà hành trì miên mật và tinh tấn không thối chuyển về cả giới luật, pháp học đúng lẫn thọ trì đúng thì thành quả tất phải đến mà thôi.

Chi tiết

Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm

Xưa nay ai cũng biết Thiền là tìm về cõi tĩnh và lặng để cho tâm được an tịnh. Thãt ra Tĩnh là lúc nào cũng biết rõ ràng, còn lặng là yên lặng; tức là trong trạng thái như là thân tâm bất động, dừng mọi hoạt động của thân tâm. Làm thế nào để thân và tâm bất động?

Chi tiết

Bảy bước tu tập tâm (Đạt Lai Lạt Ma )

Nhưng mà “yêu” nên vựợt qua tình yêu bản ngã nho nhỏ và đồng thời cũng yêu cả những người cho là thù địch, vì thế cần phải có trí tuệ và phương pháp.

Chi tiết

Cứu cánh của Thiền

Thiền - dù trải qua bao thế hệ thời đại theo thời gian và không gian, với quan niệm tu tập trong mọi tôn giáo có khác nhau - cũng chỉ là phương pháp thực hành để đến đích của đạo mình, nên gọi đồng tên thiền kèm theo đạo hoặc môn phái riêng và có nhiều tên đặt không giống nhau, ngay cả trong Phật giáo cũng có nhiều loại thiền.

Chi tiết

Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm

Khi xả thiền bạn phải làm ngược lại tất cả, nghĩa là trước hết phải xả tâm, xả tức, rồi xả thân. Sau mỗi lần thiền định mà thấy thân tâm nhẹ nhàng sáng suốt, tức là buổi thực tập đó có kết quả. Khi thực tập mà thấy thân tâm có gì khác thường nên hỏi chuyện với thầy hoặc thiện hữu tri thức để khỏi lạc vào tà pháp

Chi tiết

Hình tướng của Đức Phật

Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm rồi, sinh trong thời đại mạt pháp của chúng ta không thể chính mắt chiêm ngưỡng được dung nhan của Đức Phật, như vậy khiến ta nhớ đến lời của người xưa

Chi tiết

Hoằng Dương Phật Pháp để cứu vãn thời cuộc

Ngoài những tin tức Quốc gia đại sự, còn đầy trang là những tin tức về vụ giết người, đánh nhau, lừa đảo, cướp giật, côn đồ, đầu độc, rượu chè, cờ bạc, dâm loạn, rồi đến cuộc đời kỳ dị, quái lạ của các nữ tài tử “Chiếu bóng”.

Chi tiết

Đắc không tính: Phước đức khôn lường - 2

Chân lý tuyệt đối: Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sinh diệt vô thường. Không thuộc duyên sinh nên không hợp tướng giả dối.

Chi tiết